• Phenix Lighting (Xiamen) Co., Ltd.

Về chúng tôi

Phenix Lighting (Ximan) Co., Lt is was created in year 2001, which is a German company for development, construction and production of khẩn cẩn light power deviings and exclusive lightings. Các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực gió, biển, công nghiệp và kiến trúc và các môi trường cực đoan khác. Nhiệm :Tạ...